نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پکیج انسداد و قلب و عروق

145,000 تومان
پکیج انسداد و قلب و عروق از ترکیبات طبیعی و گیاهی تشکیل شده است. این پکیج جهت رفع انسداد و قلب و عروق و جلوگیری از سکته‌ها و... استفاده می‌شود.

معجون مبدل المزاج طوبی

35,000 تومان
معجون مبدل المزاج طوبی از سردي به گرمي بدون ايجاد احتراق در خون، نافع در فالج، استرخا، امراض و اوجاع بارده (مثل درد مفاصل)، عرق النسا، سلس البول و بي اختياري ادرار، ترک اعتياد به افيون است.

کپسول اسرول طوبی

47,000 تومان
کپسول اسرول طوبی تنظيم کننده و پايين آورنده فشار خون سيستولي است.

کپسول مسهل صمغی طوبی

39,000 تومان
کپسول مسهل صمغی طوبی مسهل مواد لزجة متشبثة به بافت عصبي و نافع در فالج و سکته است.

شربت محلول نقره طوبی

45,000 تومان
شربت محلول نقره طوبی تقويت دل و دماغ و معده و كبد و باه و ماليخوليا و خفقان و اعانت بر نعوظ، نافع و ممسك بطن، دفع امراض سوداويه، جهت ربو و سرفه و توحش (ترس بيجا) و سائر امراض قلبيه با ادويه مناسب است.

کپسول کلسترل دردرانر سنابل

25,000 تومان
کپسول کلسترل دردرانر سنابل برای کاهش کلسترول خون کاربرد دارد.

شربت نسترن (وردی بل) سنابل

65,000 تومان
شربت نسترن (وردی بل) سنابل برای تقویت عمومی بدن، کمک به درمان کم‌خونی، تقویت کبد و بهبود اسهال صفراوی کاربرد دارد.

شربت مفرح ابریشمی فراطب

90,000 تومان
شربت مفرح ابریشمی فراطب داروی گیاهی مناسبی برای درمان افسردگی است.این دارو به دفع بلغم بوده و مقوی قلب، مغز و کبد است.

کپسول طيب سنابل

63,000 تومان
کپسول طيب سنابل برای تقویت قلب، خواب، آرام بخش کاربرد دارد.