نمایش 1–12 از 32 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

کپسول کبد

47,000 تومان
به عنوان کپسول کبد چرب و کاهش چربی خون (تری گلیسرید و کلسترول)؛ محافظت کننده از کبد مصرف می‌شود.

رب به طوبی

120,000 تومان
رب به طوبی برای تقویت معده و اصلاح گوارش مفید است، رفع رفلاکس معده،کاهش ویار و حالت تهوع بارداری؛ خوردن رب به قبل از غذا، موجب یبوست و اسهال؛ و خوردن آن بعد از غذا موجب؛ ملین است.

معجون جوارش کمونی طوبی

47,000 تومان
معجون جوارش کمونی طوبی دارای کاربرد مفید معده سرد، درد و نفخ معده، آروغ ترش، اشتهای کلبی، قولنج ریحی، استسقای

پماد ضد لک سفید طوبی

32,000 تومان
پماد ضد لک سفید طوبی دارای کاربرد لايه برداري از پوست؛ نافع براي لکه هاي ناشي از اختلالات کبدي است.

کپسول مفتت (حجر الیهود) طوبی

35,000 تومان
کپسول مفتت (حجر الیهود) طوبی دارای کاربرد شکننده سنگ کلیه و سنگ مثانه است. حجرالیهود: سنگی با مزاج گرم و

روغن دفلی طوبی

15,000 تومان
روغن دفلی طوبی رافع امراض بارده؛ مفيد در استرخا، کمردرد و درد زانو؛ نافع فرطه (که مقدمه کچلي است)، جرب متقرح، حکه و برص، نافع درد پشت است.

کپسول بسفایج طوبی

39,000 تومان
کپسول بسفایج طوبی دافع مواد سوداوي، رافع ترس بي‌جاي سوداوي، از بين برنده ردائت اخلاق، ملين طبع سوداوي مزاجان است.

شربت سکنجبین بزوری طوبی

47,000 تومان
شربت سکنجبین بزوری طوبی با مزاج کلی طب سنتی معتدل گشاينده سده کبد و طحال، مدر بول، نافع براي تبهاي مرکب، سوءالقنيه و استسقا است.

کپسول گاوزبان مفرح طوبی

47,000 تومان
کپسول گاوزبان مفرح طوبی نافع از براي دفع مره سودا، خفقان و ضعف قلب، غم و سودازدگي و وسواس است.

کپسول معجون مبدل المزاج طوبی

39,000 تومان
کپسول مبدل المزاج طوبی از سردي به گرمي بدون ايجاد احتراق در خون، نافع در فالج، استرخا، امراض و اوجاع بارده (مثل درد مفاصل)، عرق النسا، سلس البول و بي اختياري ادرار، ترک اعتياد به افيون است.

معجون مبدل المزاج طوبی

35,000 تومان
معجون مبدل المزاج طوبی از سردي به گرمي بدون ايجاد احتراق در خون، نافع در فالج، استرخا، امراض و اوجاع بارده (مثل درد مفاصل)، عرق النسا، سلس البول و بي اختياري ادرار، ترک اعتياد به افيون است.

معجون لبوب مرکب نیروزا طوبی

165,000 تومان
معجون لبوب مرکب نیروزا طوبی افزايش دهنده تعداد و رافع نقص موجود در شکل اسپرم، ايجاد نعوظ، افزايش ميل جنسي، تقويت حرکت اسپرم است.